Melania Marinescu

Födelsedatum:1926-04-15
Dödsdatum:2019-01-14
Gravnummer:1 Nya L 43-44

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred