Nils Evert Andersson

Födelsedatum:1903-02-27
Dödsdatum:1951-03-21
Gravnummer:1 Nya L 9A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred