Ernst Erik Ingvar Eriksson

Födelsedatum:1937-08-15
Dödsdatum:2019-11-08
Gravnummer:1 Nya M 27

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred