Hans Bertel Byskata

Födelsedatum:1929-07-19
Dödsdatum:2005-09-11
Gravnummer:1 Nya M 1

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred