Axel Edvard Andersson

Födelsedatum:1905-05-01
Dödsdatum:1997-09-21
Gravsatt:1997-10-16
Ort:Mellösa
Område: 3
Gravnummer:H 3 69
H 3   69

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mellösa församling

Harpsundsvägen 15
642 63 Mellösa

0157-60008

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mellosa

Hälleforsnäs kyrkogård

Harpsundsvägen 15
64263 Mellösa

mellosaf.forsamling@svenskakyrkan.se