Erik Einar Emanuel Eriksson

Födelsedatum:1905-08-15
Dödsdatum:1984-07-02
Gravsatt:1986-11-17
Ort:Mellösa
Område: 3
Gravnummer:H 3 8
H 3    8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mellösa församling

Harpsundsvägen 15
642 63 Mellösa

0157-60008

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mellosa

Hälleforsnäs kyrkogård

Harpsundsvägen 15
64263 Mellösa

mellosaf.forsamling@svenskakyrkan.se