Gustaf Theodor Andersson

Födelsedatum:1896-12-31
Dödsdatum:1983-01-03
Gravsatt:1983-02-04
Ort:Mellösa
Område: 3
Gravnummer:H 3 5
H 3    5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mellösa församling

Harpsundsvägen 15
642 63 Mellösa

0157-60008

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mellosa

Hälleforsnäs kyrkogård

Harpsundsvägen 15
64263 Mellösa

mellosaf.forsamling@svenskakyrkan.se