Elin Matilda Andersson

Födelsedatum:1898-01-20
Dödsdatum:1971-03-12
Ort:Mellösa
Område: D
Gravnummer:M D 75, 76

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mellösa församling

Harpsundsvägen 15
642 63 Mellösa

0157-60008

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mellosa

Mellösa kyrkogård

Harpsundsvägen 15
64263 Mellösa

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se