Erik Valfrid Dalberg

Födelsedatum:1888-08-28
Dödsdatum:1971-08-14
Ort:Flen
Område: D
Gravnummer:M D 108, 109

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mellösa församling

Harpsundsvägen 15
642 63 Mellösa

0157-60008

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mellosa

Mellösa kyrkogård

Harpsundsvägen 15
64263 Mellösa

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se