Filip Andersson

Födelsedatum:1896-02-03
Dödsdatum:1963-05-28
Ort:Helgesta
Område: D
Gravnummer:M D 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mellösa församling

Harpsundsvägen 15
642 63 Mellösa

0157-60008

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mellosa

Mellösa kyrkogård

Harpsundsvägen 15
64263 Mellösa

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se