Helga Maria Engelbert

Födelsedatum:1881-12-16
Dödsdatum:1968-06-08
Ort:Mellösa
Område: D
Gravnummer:M D 135, 136

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mellösa församling

Harpsundsvägen 15
642 63 Mellösa

0157-60008

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mellosa

Mellösa kyrkogård

Harpsundsvägen 15
64263 Mellösa

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se