Ingrid Maria Ingeborg Chronvall

Födelsedatum:1905-10-09
Dödsdatum:2005-05-18
Gravsatt:2006-04-12
Ort:120 53 Årsta
Område: D
Gravnummer:M D 3, 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mellösa församling

Harpsundsvägen 15
642 63 Mellösa

0157-60008

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mellosa

Mellösa kyrkogård

Harpsundsvägen 15
64263 Mellösa

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se