Robert Hjalmar Axelsson

Födelsedatum:1875-08-25
Dödsdatum:1962-01-27
Område: D
Gravnummer:M D 71

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mellösa församling

Harpsundsvägen 15
642 63 Mellösa

0157-60008

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mellosa

Mellösa kyrkogård

Harpsundsvägen 15
64263 Mellösa

mellosa.forsamling@svenskakyrkan.se