Venjans Kyrkogård

Skärgårdsvägen 1
79293 Venjan

0250-552950

mora.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mora

Områden

Gravsatta