Munka Ljungby Församling

Kontaktinformation
Munka Ljungby Församling

0431-40 23 16

cecilia.akesson@svenskakyrkan.se

Rönnebergsg 5
266 33 Munka Ljungby