Gunnar Karlsson

Födelsedatum:1925-09-21
Dödsdatum:2005-02-15
Gravnummer:B N F 5-6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo