Karl Ingbert Karlsson

Födelsedatum:1926-03-01
Dödsdatum:2011-06-23
Gravnummer:Br Ask A 3-3A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo