Albert Gottfrid Almgren

Födelsedatum:1864-11-22
Dödsdatum:1959-11-25
Område: G
Gravnummer:Br G 469-470

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo