Erland Ingbert Arne Almgren

Födelsedatum:1947-10-19
Dödsdatum:2007-01-09
Område: G
Gravnummer:Br G 426-427

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo