Artur Almgren

Födelsedatum:1903-03-24
Dödsdatum:1991-01-10
Område: N
Gravnummer:Br N 941-942

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo