Berta Kristina Adolfsson

Födelsedatum:1902-10-19
Dödsdatum:1961-03-25
Område: N
Gravnummer:Br N 766-767

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo