Anny Frideborg Albinsson

Födelsedatum:1904-01-12
Dödsdatum:1986-04-06
Område: A
Gravnummer:G A 238-239

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo