Maria Ulrika Björk

Födelsedatum:1829-01-04
Dödsdatum:1911-05-30
Område: B
Gravnummer:G B 157-160

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo