Oskar Vilhelm Andersson

Födelsedatum:1878-01-23
Dödsdatum:1962-05-01
Område: B
Gravnummer:G B 122-124

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo