Sven Josef Edvin Ekvall

Födelsedatum:1902-06-09
Dödsdatum:1974-02-06
Område: B
Gravnummer:G B 129-130

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo