Sven Josef Edvin Ekvall

Smedmäst.

1902-06-09 Födelsedatum
1974-02-06 Dödsdatum

Gravsatt: 1974-02-15

G B 129-130

Gamla kyrkogården

Nässjö pastorat

Sverige, Jönköping

Nässjö pastorat

0380-777 00

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

Gravsatta inom samma gravplats