Carl Gustaf Teodor Holm

Födelsedatum:1863-11-10
Dödsdatum:1940-02-05
Område: U
Gravnummer:G U 1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo