Elsa Signe Karola Andrén

Födelsedatum:1895-02-26
Dödsdatum:2000-11-16
Område: U
Gravnummer:G U 6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo