Anna Tyra Ingeborg Pettersson

Födelsedatum:1900-03-27
Dödsdatum:1954-11-15
Område: E
Gravnummer:NS E 4-6

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-777 00

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo