Ernst Olof Robert Svendsén

Födelsedatum:1910-06-07
Dödsdatum:1985-11-01
Område: E
Gravnummer:NS E 78-79

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-777 00

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo