Frida Anna Charlotta Johannisson

Födelsedatum:1877-10-31
Dödsdatum:1948-02-22
Område: E
Gravnummer:NS E 125-126

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo