Göte Timor Torbjörn Svensson

Födelsedatum:1931-03-09
Dödsdatum:2015-04-27
Område: E
Gravnummer:NS E 74-75

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-777 00

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo