Johan Alfred Bäckstrand

Födelsedatum:1866-12-19
Dödsdatum:1962-05-05
Område: E
Gravnummer:NS E 63-64

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo