Anders Magnus Berg

Födelsedatum:1857-05-10
Dödsdatum:1934-12-19
Område: G
Gravnummer:NS G 75-76

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-777 00

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo