Axel Helan Vigilius Cederblad

Födelsedatum:1899-11-14
Dödsdatum:1981-07-02
Område: G
Gravnummer:NS G 60-63

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-777 00

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo