Elida Ingeborg Franzén

Födelsedatum:1891-05-27
Dödsdatum:1978-08-09
Område: G
Gravnummer:NS G 95-96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo