Karin Anny Viktoria Fransson

Födelsedatum:1910-05-08
Dödsdatum:2004-10-27
Område: G
Gravnummer:NS G 112-113

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo