Karl Erik Bertil Eriksson

Födelsedatum:1931-02-26
Dödsdatum:2012-06-07
Område: G
Gravnummer:NS G 105-106

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-777 00

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo