Knut Anton Bernhard Andersson

Födelsedatum:1898-04-19
Dödsdatum:1977-02-20
Område: G
Gravnummer:NS G 131-132

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-777 00

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo