Nils Johansson

Födelsedatum:1910-09-13
Dödsdatum:1996-12-08
Område: G
Gravnummer:NS G 45-46

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-777 00

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo