Oskar Vilhelm Valdemar Fransson

Födelsedatum:1905-01-31
Dödsdatum:1981-02-11
Område: G
Gravnummer:NS G 123-124

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo