Sven Johan Gustafsson

Födelsedatum:1848-10-29
Dödsdatum:1932-01-05
Område: G
Gravnummer:NS G 23-24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo