Elin Adolfsson

Födelsedatum:1914-11-08
Dödsdatum:1999-12-04
Område: M
Gravnummer:NS M 41-42

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo