Ella Ingtrid Maria Andersson

Födelsedatum:1918-03-24
Dödsdatum:2007-09-01
Område: M
Gravnummer:NS M 71-72

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nässjö pastorat

Mariagatan 20
57132 NÄSSJÖ

0380-77 700

nassjo.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nassjo