Gerd Inga-Lill Martinsson

Födelsedatum:1949-11-30
Dödsdatum:2011-12-20
Ort:Älvängen
Gravnummer:1 04 68-69

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NÖDINGE FÖRSAMLING

Kvarnvägen 7
44557 SURTE

031-980611

nodinge.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nodinge

Surte kyrkogård

Grangärdesvägen 10
44555 Surte

031-980611

nodinge.vaktmastare@svenskakyrkan.se