Ragnhild Emilia Arlebrink

Födelsedatum:1919-07-15
Dödsdatum:2012-03-07
Ort:Surte
Gravnummer:1 04 4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NÖDINGE FÖRSAMLING

Kvarnvägen 7
44557 SURTE

031-980611

nodinge.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nodinge

Surte kyrkogård

Grangärdesvägen 10
44555 Surte

031-980611

nodinge.vaktmastare@svenskakyrkan.se