Elvy Margot Erika Johansson

Födelsedatum:1921-05-18
Dödsdatum:1939-10-27
Gravnummer:1 15 18-20

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NÖDINGE FÖRSAMLING

Kvarnvägen 7
44557 SURTE

031-980611

nodinge.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nodinge

Surte kyrkogård

Grangärdesvägen 10
44555 Surte

031-980611

nodinge.vaktmastare@svenskakyrkan.se