Ann-Marie Viola Sahlberg

Födelsedatum:1923-03-09
Dödsdatum:2011-05-01
Ort:Surte
Gravnummer:1 21 14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NÖDINGE FÖRSAMLING

Kvarnvägen 7
44557 SURTE

031-980611

nodinge.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nodinge

Surte kyrkogård

Grangärdesvägen 10
44555 Surte

031-980611

nodinge.vaktmastare@svenskakyrkan.se