Anna Charlotta Ambjörnsson

Födelsedatum:1934-08-03
Dödsdatum:2014-06-12
Ort:Göteborg
Område: A
Gravnummer:1 A 35

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

NÖDINGE FÖRSAMLING

Kvarnvägen 7
44557 SURTE

031-980611

nodinge.pastorat@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nodinge

Surte kyrkogård

Grangärdesvägen 10
44555 Surte

031-980611

nodinge.vaktmastare@svenskakyrkan.se