Agda Agata Andersson

Födelsedatum:1908-02-14
Dödsdatum:1981-10-07
Gravnummer:1 145-c

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmalings församling

Kungsvägen 46
91432 Nordmaling

0930-39220

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nordmaling