Åke Henning Zakarias Essner

Födelsedatum:1911-10-22
Dödsdatum:1984-11-08
Gravnummer:1 179-a

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Nordmalings församling

Kungsvägen 46
91432 Nordmaling

0930-39220

nordmaling.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/nordmaling